Doświadczenie w kluczowych branżach

Sektor Finansowy

Waldemar Maj był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU oraz Przewodniczącym Komitetu Strategii i Komitetu IPO. Był członkiem rad nadzorczych Giełdy, Banku BGŻ (Przewodniczący Komitetu IPO z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa), TFI Origin, TMS Brokers oraz DTP. Był Prezesem DZ Bank Polska, Wiceprezesem Banku BGŻ/Grupa Rabobank oraz pracował w bankowości inwestycyjnej w UBS w Zurychu i IFC/Bank Światowy w Waszyngtonie. Był członkiem Komitetów Kredytowych i ALCO, nadzorował praktycznie wszystkie obszary bankowości komercyjnej, odpowiadał za restrukturyzację operacyjną DZ Bank oraz za restrukturyzację sprzedaży instytucjonalnej w Banku BGŻ.

Nicoleta Banica ponad 10 lat pracowała w bankowości inwestycyjnej w UniCredit CAIB Securities Romania, KBC Securities Romania i ING Bank Romania.

Dobra konsumpcyjne i handel detaliczny

Waldemar Maj był członkiem Rady Nadzorczej Stock Spirits Group (Przewodniczący Komitetu Audytu), spółki portfelowej amerykańskiego funduszu Oaktree oraz prowadził w Metropolitan projekty doradcze w sektorze dóbr konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego. Zainwestował w formie kapitału i pożyczki w start-up, który stworzył Hard Rock Cafe w Warszawie.

Telekomunikacja i technologia

Waldemar Maj był zaangażowany w projekty w sektorach IT i telekomunikacji w Metropolitan i McKinsey. Jako prezes DZ Bank Polska pełnił funkcję przewodniczącego komitetu sterującego ds. wdrożenia centralnego systemu bankowego; system został wdrożony w rekordowym czasie 7 miesięcy, za co Bank otrzymał nagrodę „Gazety Bankowej”.

Nieruchomości

Waldemar Maj wspierał Ministerstwo Skarbu Państwa w fuzji aktywów nieruchomościowych i utworzeniu Grupy PHN (wielkość transakcji NAV ca 2 mld PLN).

Energia i przemysł wytwórczy

Waldemar Maj jest członkiem Rady Nadzorczej Ergis (Przewodniczący Komitetu Audytu) oraz był członkiem Rady Nadzorczej Ciech (Przewodniczący Komitetu Audytu), publicznych spółek chemicznych. Był również Wiceprezesem ds. finansowych PKN Orlen, firmy z branży paliwowej prowadzącej działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Niemczech, członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol (spółki zależnej PKN Orlen w Czechach) oraz członkiem zarządu AB Mazeikiu Nafta (spółki zależnej PKN Orlen na Litwie).

Surowce naturalne

Waldemar Maj jako Senior Investment Officer w Departamencie Ropy, Gazu i Górnictwa w IFC w Waszyngtonie, USA organizował finansowanie dłużne i kapitałowe dla prywatnych firm górniczych inwestujących w projekty górnicze – złoto, srebro, węgiel, miedź – w Rosji, Azji Centralnej, Indiach, Chinach, Mongolii i Meksyku.

Agrobiznes

Waldemar Maj był Wiceprezesem Banku BGŻ, głównej instytucji finansowej skoncentrowanej na sektorze agrobiznesu w Polsce. Został powołany do zarządu z ramienia Rabobank, inwestora strategicznego i światowego lidera w finansowaniu agrobiznesu. Był odpowiedzialny za kompleksowy rozwój oferty agrobiznesu, w oparciu o najlepsze praktyki Rabobank.